https://www.infogigi.com

Granula Fordyce

Granula fordyce adalah kelenjar-kelenjar sebasea ektopik yang dijumpai di dalam mulut, yang dianggap sebagai variasi dari anatomi mukosa mulut yang normal. Granula-granula ini terdiri atas...